Felemenkçe'de role

Telaffuz
zn. rol

Örnek cümleler

Many people believe that this his way of preparing for his next big role, the King of England.
Veel mensen geloven dat dit hij zich zo voorbereidt op zijn volgende grote rol, de Koning van Engeland.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The woman’s role in Japanese society is extremely odd to a foreign visitor.
De rol van vrouwen in de Japanse maatschappij is zeer vreemd voor een buitenlandse bezoeker.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Once they get married, Japanese people believe the woman’s role should be looking after the house and family, referring to her children and husband.
Eens getrouwd geloven Japanse mensen dat de taak van de vrouw is om het huis en de familie te onderhouden, wat betekent hun kinderen en echtgenoot.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, a lot of women are trying, little by little, to change these roles.
Alhoewel veel vrouwen proberen, beetje bij beetje, om deze rollen aan te passen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Again, the role of the male is to prove that he can give the woman everything she needs.
Opnieuw is de rol van de man om te bewijzen dat hij de vrouw alles kan geven wat ze nodig heeft.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He played an important role on the committee.
Hij speelde een belangrijke rol in het comité.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have the perfect role for you.
Ik heb de perfecte rol voor jou.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Religion played an important role during the Middle Ages.
In de middeleeuwen was religie heel belangrijk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Repetition plays an important role in language study.
Herhaling is essentieel voor het leren van talen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Who will play the role of the princess?
Wie zal de rol van prinses spelen?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

part: character, impersonation, personification


© dictionarist.com