Felemenkçe'de shipment

Telaffuz
zn. zending; lading; scheepslading

Örnek cümleler

Where are the shipowners and those who order the shipments when these disasters occur?
Waar zijn de reders en degenen die de vervoersopdracht hebben gegeven, wanneer dit soort rampen plaatsvindt?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
An EC food aid shipment of 30 000 tonnes channelled through the World Food Programme arrived in Djibouti port last weekend.
Vorig weekend is er een lading voedselhulp van de Europese Gemeenschap van 30.000 ton aangekomen in de haven van Djibouti via het Wereldvoedselprogramma.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A further shipment of over 16 000 tonnes through EuronAid is due to arrive on Sunday.
Een volgende lading van meer dan 16.000 ton zou komende zondag moeten arriveren via de NGO EuronAid.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Shipments of waste, including shipments to and from the Community, are governed by Regulation 259/93.
Vervoer van afval, ook vervoer naar en uit de Unie wordt geregeld door middel van verordening 259/93.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This regulation replaced Directive 84/631 on the transfrontier shipment of hazardous waste.
Deze verordening heeft richtlijn 84/631 vervangen over grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am especially pleased that there is now growing international opposition to shipments of nuclear waste from Britain to Japan.
Ik ben met name blij dat er nu sprake is van groeiend internationaal verzet tegen kerntransporten van Groot-Brittannië naar Japan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, in the interim, there needs to be an international agreement outlining the safety standards for such shipments.
Voordat we die fase hebben bereikt, moet er een internationale overeenkomst komen waarin de veiligheidsvoorschriften voor dergelijke transporten zijn omschreven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Dutch Government intends to carry out 17 more shipments in the coming years.
De Nederlandse regering is van plan de komende jaren nog eens zeventien transporten uit te voeren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What other shipments have been exported and to which countries?
Is nog meer olie uitgevoerd en zo ja, naar welke landen?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Was the existence of this shipment known of in May of this year?
Was het bestaan van deze partij olie reeds in mei jongstleden bekend?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

cargo: load, freight


dictionary extension
© dictionarist.com