Felemenkçe'de sit

Telaffuz
ww. zitten; zich neerzetten; neerzetten; vinden; als voorbeeld dienen (bij modeltekenen); passen (kleren)

Örnek cümleler

When I was just a little girl, living on the family farm, I remember sitting at my father’s knee listening to his tales of battles fought and won.
Toen ik een kind was en op de boerderij van mijn familie woonde, herinner ik me, dat ik op de knieën van mijn vader zat en naar zijn verhalen over gevochten en gewonnen veldslagen luisterde.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sitting next to me, my father would say, "If I could Tibby, I would gather those diamonds and make you a headdress so dazzling that even Isis herself would be envious!”.
Mijn vader, die aan mijn zijde zat, zei altijd: "Als ik kon, Tibby, zou ik alle diamanten verzamelen en je zo'n mooie hoofdtooi maken dat zelfs de vleesgeworden Isis jaloers zou zijn!”
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Now, they even go and sit by the speakers, waiting for their human parents to turn the music on.
Nu gaan ze zelfs naast de speakers zitten, wachtend tot hun menselijke ouders de muziek aanzetten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We sat down to wait for our bus and I could talk to a girl from France.
Wij gingen zitten om op onze bus te wachten en ik kon met een meisje uit Frankrijk praten.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
After lunch we sat at a table close to the shore to have a cup of coffee.
Na de lunch gingen we aan een tafel zitten nabij de oever, om een kop koffie te drinken.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
While the two lovebirds were still sitting at the table, he invited me on to the restaurant's terrace with an excuse; as we were watching the sunset, he turned to me, smiled, then bent down and kissed me intensely.
Terwijl de twee tortelduifjes nog aan de tafel zaten, nodigde hij mij met een excuus uit op het terras van het restaurant en daar, toen wij de zonsondergang bewonderden, draaide hij zich naar mij toe, glimlachte en boog zich toen naar voren en zoende mij
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Anne and I sat down and decided to order a couple of jars of “sangría”, a drink that people had recommended to us.
Anne en ik gingen zitten en besloten een paar kruiken „Sangria“ te bestellen, een drank die ons werd aangeraden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My granddad used to sit me on his knee and tell me stories about England and the times he had visited the islands on the ferry.
Mijn grootvader zette me vroeger op zijn knie en vertelde me verhalen over Engeland en over de tijden waar hij de eilanden via ferry had bezocht.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
And just as my granddad used to sit me on his knee and tell me about some of the strange things that Englishman will do for cheese, I’ll be able to do the same for my grandchildren.
En net zoals mijn grootvader me op de knie zou nemen en me eigenaardige dingen vertelde over wat een Engelsman wil doen voor kaas zal ik dit ook kunnen doen met mijn kleinkinderen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."
"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. abide: occupy, dwell, stay, relax, lie, remain, repose
2. roost: perch, squat, hunker, seat
3. meet: convene, assembledictionary extension
© dictionarist.com