Felemenkçe'de someone

Telaffuz
vnw. iemand

Örnek cümleler

At first she though someone had hacked her Facebook and Twitter accounts for a laugh, but then the messages were coming every few hours.
In eerste instantie dacht ze dat iemand haar Facebook en Twitter accounts gehackt had voor de grap, maar toen kwamen de berichten om de paar uur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It includes harassment, ignoring people, physically hurting someone, or constantly speaking in a negative way to someone else.
Het omvat intimidatie, het negeren van mensen, fysiek kwetsen van iemand, of constant spreken in een negatieve manier over iemand anders.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The following day I heard someone ringing my doorbell, I thought it was my neighbour or the postman, but who did I find instead? Marco!
De volgende dag hoorde ik de deurbel en dacht dat het mijn buren of de postbezorger was, maar wie vond ik in plaats daarvan voor de deur? Marco!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You should also be very polite; for example, when eating with someone, always fill the other person’s glass first, and wait for that person…. to fill yours!
Je moet ook heel beleefd zijn; bijvoorbeeld bij het eten met iemand, vul altijd eerst het glas van de andere persoon en wacht voor die persoon... om de jouwe te vullen!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ah, someone made me a sandwich. Very nice.
Ah, iemand maakte een sandwich voor mij. Mooi zo.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Are you looking for someone?
Zoekt u iemand?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can someone respond to my question?
Kan iemand mijn vraag beantwoorden?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Did someone hear something?
Heeft iemand iets gehoord?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Does someone know how to earn money in time of crisis?
Weet iemand hoe geld te winnen in crisistijd?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't challenge someone who has nothing to lose.
Daag nooit iemand uit die niets te verliezen heeft.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

in some unspecified way or manner; or by some unspecified means: someway, someways, in some manner, in some way
for some unspecified reason;© dictionarist.com