Felemenkçe'de subsistence

Telaffuz
zn. bestaan; onderhoud, leeftocht

Örnek cümleler

Subsistence farming is not based on price calculations, it is based on the hope of rain in the next season.
Landbouw voor eigen gebruik is niet gebaseerd op prijsberekeningen, maar op de hoop dat het het komende seizoen zal regenen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is preferable to continued subsistence living and uncertain financial provision from CAP funds.
Dit verdient de voorkeur boven een blijvend laag inkomen en onzekere financiële steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Forty per cent of the population still works in agriculture, and many farms rely on subsistence farming.
Veertig procent van de bevolking is nog steeds werkzaam in de landbouw en veel landbouwbedrijven zijn zelfverzorgend.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Subsistence costs for hotels and other expenses can also be reimbursed.
Ook kunnen hotelovernachtingen en ander kosten eventueel worden vergoed.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must create awareness in this area instead of further devaluing it with subsistence wages.
Wij moeten op dit gebied meer bewustzijn ontwikkelen, in plaats van de waarde van dit werk nog meer omlaag te brengen met minimumlonen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They have to import to eat, while exports from here and from Brazil are killing off the local subsistence agriculture.
Ze moeten invoeren om te eten, terwijl de uitvoer vanuit hier en Brazilië de plaatselijke zelfvoorzienende landbouw om zeep helpt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Such a ban would not affect subsistence farming, but it would demonstrate a commitment to protect animal welfare.
Een dergelijk verbod zou niet de vangst voor eigen gebruik betreffen, maar het zou een betrokkenheid aantonen om het dierenwelzijn te beschermen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Priority will need to be given to improving health care and basic education and, I would add, subsistence farming.
Gezondheidszorg en basisonderwijs dienen voorrang te krijgen, en ik zou daar de zelfvoorzienende landbouw aan willen toevoegen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Without such a mechanism there are fears for the very survival of the subsistence farmers in India.
Zonder een dergelijk mechanisme zullen naar wordt gevreesd de boeren in India die in hun eigen behoefte voorzien, niet kunnen overleven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
EU food aid is very important in a period of crisis, as the number of unemployed increases and the subsistence level falls.
De EU-voedselhulp is bijzonder belangrijk in crisistijd, omdat het aantal werklozen stijgt en het bestaansniveau daalt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. means of support: livelihood, support, maintenance, room and board, earnings
2. existence: endurance, nourishment, living, sustenance, continuance, survivaldictionary extension
© dictionarist.com