İngilizce'de unit

Telaffuz
n. unit

Felemenkçe'de unit

Telaffuz
zn. eenheid; afdeling; meubelstuk

Örnek cümleler

A pound is a unit of weight.
Pond is een gewichtseenheid.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A vector is a unit vector if its norm is 1.
Een vector is een eenheidsvector als zijn norm gelijk is aan een.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Forensic Investigation Unit is trying to determine the cause of today's fire.
De afdeling Forensische Opsporing probeert de oorzaak van de brand van vandaag vast te stellen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Why was it so hard to establish that the neuron is the most basic unit of nervous tissue?
Waarom was het zo moeilijk om vast te stellen dat het neuron de meest basale eenheid is van zenuwweefsel?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, responsibility for ensuring that due attention is given to equality lies with departmental and unit managers.
De verantwoordelijkheid voor gepaste aandacht voor gelijke kansen ligt echter bij de afdelings- en diensthoofden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Turkey is only looking to increase its energy potential by 2% with this unit.
Turkije verwacht met deze kerncentrale zijn energiepotentieel met slechts 2% te verhogen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It will be a force comprised of various national units.
Het is een leger dat samengesteld is uit nationale eenheden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He also heads the Unity Policy Planning and the New Early Warning Unit.
Daarnaast is hij ook nog hoofd van de eenheidbeleidsplanning en vroegtijdige waarschuwing.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am anxious to know how effective the EU' s policy planning and early warning unit has been.
Ik ben namelijk erg benieuwd naar de doeltreffendheid van de EU-eenheid voor planning en vroegtijdige waarschuwing.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Such a unit is, in fact, already operational although we intend to strengthen it further.
Een dergelijke instantie is trouwens al operationeel en wij zijn van plan deze verder uit te bouwen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

afdeling: eenheid© dictionarist.com