Felemenkçe'de untimely

Telaffuz
bn. voortijdig, niet op tijd

Örnek cümleler

The Union considers it untimely to reach a stability and association agreement with this country.
De Unie acht de tijd nog niet rijp voor een stabiliteits- en associatie-akkoord met dit land.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The history of this report, in the first place, shows that this initiative is untimely.
De wijze waarop het verslag tot stand kwam, toont al aan dat het geen gelukkig initiatief is.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
   – Mr President, I should like to return to what our fellow Member said regarding Mr Prodi’s untimely remarks of a few days ago.
   – Mijnheer de Voorzitter, ik wil inhaken op de interventie van onze collega over de ongepaste verklaringen van de heer Prodi van een paar dagen geleden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The price is also paid in as many as 300 000 untimely deaths every year.
Wij betalen hiervoor ook een prijs in de vorm van maar liefst 300 000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When colleagues say that this debate might be untimely, they are right because it is very late.
Collega's hebben gelijk als ze zeggen dat dit debat op het verkeerde moment komt; het komt zeer laat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That is why this is a bad and untimely reform.
Daarom is dit een slechte hervorming die niet gelegen komt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This was a problem that we overcame with our US allies, who believed that the visit to Moscow was untimely.
Dit was een probleem waar we samen met onze Amerikaanse bondgenoten, die het niet opportuun vonden om naar Moskou af te reizen, uit zijn gekomen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
On behalf of my group, I too would like to express our condolences following the untimely death of the President of Nigeria.
Namens mijn fractie wil ook ik graag mijn deelneming betuigen vanwege het vroegtijdige heengaan van de president van Nigeria.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our colleague, Mr Berthu, has rightly tabled an appeal with the Court of Justice against this untimely change.
Onze collega, de heer Berthu, heeft terecht beroep aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen tegen deze ongepaste naamswijziging.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com