Felemenkçe'de with difficulty

Telaffuz
met moeite

Örnek cümleler

It is a report which came about with difficulty and may well be too late.
Beste collega's, het is een moeilijk tot stand gekomen verslag dat wellicht te laat komt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is true that we grant macrofinancial aid to certain third countries with difficulties.
Het is waar dat wij derde landen met problemen macrofinanciële ondersteuning bieden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are countries in Latin America which, albeit with difficulty, are overcoming these problems.
Sommige Latijns-Amerikaanse landen slagen erin om al deze problemen te omzeilen, al zij het met moeite.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Of course, in the crisis, a common definition of terrorism was produced, although with difficulty.
En inderdaad: in de noodsituatie die ontstond is een gemeenschappelijke definitie van terrorisme vastgesteld, zij het moeizaam.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Commission learns with difficulty.
De Commissie leert moeilijk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
For example, the process of joining Schengen was slow and fraught with difficulties.
Ook de toetreding tot Schengen verliep stapsgewijs en bepaald niet probleemloos.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In this field, too, we have made some progress in the past - albeit with difficulty.
Ook op dit terrein hebben wij in het verleden enige, zij het dan vrij moeizame vooruitgang geboekt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That being said, it was only with difficulty that we got it through the Committee on Development.
Toch hebben we het verslag er maar nipt door gekregen in de Commissie ontwikkelingssamenwerking.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The compromise that was reached with difficulty during conciliation did not entirely achieve that aim, but it almost did.
In het in de bemiddeling moeizaam tot stand gekomen compromis is dit doel niet volledig bereikt, maar wel bijna.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I must tell you that the road to Bali and the road after Bali will be complicated and fraught with difficulty.
Ik moet u zeggen dat de weg naar Bali en na Bali moeilijk zal zijn en bezaaid zal zijn met hindernissen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

severely: gallingly, harshly, hard


© dictionarist.com