Felemenkçe'de write down

Telaffuz
opschrijven

Örnek cümleler

I was unable to write down the number of the car.
Ik heb het nummer van de auto niet kunnen noteren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She wrote down something in her notebook.
Ze noteerde iets in haar notaboek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Write down his address.
Schrijf zijn adres op.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Write down your name here.
Schrijf je naam hier op.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please write down your name.
Schrijf uw naam alstublieft.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My political group has also proposed an amendment limiting the Commission's ability to write off and write down liabilities.
Mijn fractie heeft ook een amendement ingediend dat de mogelijkheden van de Commissie beperkt om schulden af te schrijven en te verlagen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It will be written down in golden letters in history.
Deze zal in gouden letters in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In fact the UK itself has one, even though it has never been written down all in one place – unfortunately!
In feite heeft ook het Verenigd Koninkrijk er een, al is die nooit in zijn geheel in één document opgeschreven – helaas!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In Johannesburg, it was not felt that water should be written down as a right, but merely as a need.
In Johannesburg heeft men niet op papier willen zetten dat water een recht is en is water alleen maar een behoefte genoemd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is not written down that the European Union wants to fund human cloning.
In de tekst staat niet dat de Europese Unie het klonen van mensen wil financieren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

record: jot down, note, enter, mark down, transcribe, register


dictionary extension
© dictionarist.com