Lehçe'da abstract

Telaffuz
v. sprzątać, uwaga: odwracać uwagę, rozważać w oderwaniu, streszczać, wydobyć, abstrahować, sprzątnąć, streścić
n. abstrakcja, streszczenie, abstrakt, kompendium
a. abstrakcyjny, oderwany

Örnek cümleler

For him, hunger was an abstract concept. He had always had enough food.
Dla niego głód był pojęciem abstrakcyjnym. Zawsze miał wystarczająco jedzenia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Your explanation is too abstract to me.
Twoje wyjaśnienie jest dla mnie zbyt abstrakcyjne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A sudden noise abstracted their attention from the game.
Nagły dźwięk odwrócił ich uwagę od gry.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
Sama koncepcja jest jednak tak szeroka i abstrakcyjna, że pewne wyjaśnienia byłyby pożądane.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The EU affects EU citizens very often in an abstract way and its institutions are very difficult to understand.
UE wywiera wpływ na swoich obywateli bardzo często w sposób abstrakcyjny, a działanie jej instytucji jest bardzo trudne do zrozumienia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is not an abstract point of law; it is a real argument.
To nie jest abstrakcja wyrwana z kontekstu prawa; to prawdziwy argument.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
Nie jest to jedynie abstrakcyjna idea; ten spór wywiera wpływ na życie obywateli.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must switch the focus from the fight against corruption, which is some abstract notion, to the fight against the corrupt.
Musimy przenieść punkt ciężkości z walki z korupcją, która jest do pewnego stopnia pojęciem abstrakcyjnym, na walkę z tymi, którzy są skorumpowani.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If, however, we are not to remain at the stage of abstract declarations of principle, the European Union really must start using the specific instruments at its disposal.
Jednak jeśli nie chcemy pozostać na etapie abstrakcyjnych, teoretycznych deklaracji, Unia Europejska musi rzeczywiście zacząć używać konkretnych instrumentów, którymi dysponuje.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Democracy and freedom are not simply abstract concepts.
Demokracja i wolność nie są tylko abstrakcyjnymi pojęciami.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com