Lehçe'da alive

Telaffuz
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

Örnek cümleler

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


© dictionarist.com