Lehçe'da annoyed

Telaffuz
a. strapiony, zmartwiony, zirytowany, drażliwy

Örnek cümleler

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Nawet gdy ludzie irytują cię lub złoszczą, szanuj ich.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My parents keep arguing about stupid things. It's so annoying!
Moi rodzice stale kłócą się o drobnostki. To takie irytujące!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Moi znajomi zawsze mówią, że jestem zbyt spokojny, ale moja rodzina mówi, że jestem zbyt irytujący.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When one is sick, visitors can be rather annoying.
Kiedy ktoś jest chory, goście mogą być nieco denerwujący.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This annoys me.
Wkurza mnie to.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Well, to me, he seems kind of annoying.
Mnie tam on wkurza.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There were a lot of annoying insects flying around.
Było mnóstwo denerwujących owadów latających dookoła.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom is very annoying.
Tom jest bardzo denerwujący.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom knows what annoys Mary.
Tom wie, co drażni Mary.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I know exactly what you mean. Parents can be really annoying.
Dobrze wiem, co masz na myśli. Rodzice potrafią być naprawdę irytujący.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

aroused to impatience or anger: nettled, riled, pissed off, peeved, stung, miffed, displeased, roiled, steamed, pissed, irritated
troubled persistently especially with petty annoyances: pestered, vexed, harried, harassed, troubled


© dictionarist.com