Lehçe'da appointments

Telaffuz
n. spotkanie, powołanie, wybór, wizyta, ustanowienie, stanowisko, umówienie, umówiony termin, mianowanie na stanowisko, randka, schadzka

Örnek cümleler

I'd like to make an appointment for the day after tomorrow.
Chciałbym pojutrze zorganizować spotkanie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I took a bus so I wouldn't be late for my appointment.
Wsiadłem do autobusu, więc nie spóźnię się na spotkanie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have an appointment with Tom.
Mam spotkanie z Tom'em.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Does Tom have an appointment?
Czy Tom jest umówiony?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We had an appointment.
Byliśmy umówieni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My appointment is at 2:30.
Moje spotkanie jest o 2:30.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'd like to make an appointment for my three-year-old son.
Chciałbym umówić mojego trzyletniego synka.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Make another appointment at the front desk.
Proszę się jeszcze raz umówić w recepcji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can I make an appointment to have a medical examination?
Mogę się umówić na badanie lekarskie?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I had to postpone my appointment.
Musiałem przełożyć umówione spotkanie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com