Lehçe'da approved

Telaffuz
a. zatwierdzony, uznany

Örnek cümleler

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com