Lehçe'da bargaining

Telaffuz
v. targować się, robić interesy, umawiać się, spodziewać się

Örnek cümleler

It's a real bargain.
To prawdziwa okazja.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is a good bargain.
To dobry interes.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You made a bargain with us.
Ubiłeś z nami interes.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Collective bargaining, a matter which Mr Mavrommatis also addresses in his report, should be promoted as the most suitable and fitting solution for the sport sector.
Należy propagować rokowania zbiorowe, które to zagadnienie porusza także pan Mavrommatis w swoim sprawozdaniu, jako najbardziej stosowne i trafne rozwiązanie dla sektora sportu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Now there are real deals to be had at bargain prices.
Teraz można robić świetne interesy po korzystnych cenach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is also true of Bosnia and Herzegovina; in the case of the conditions that apply to them, there will be no shortcuts or bargain discounts, and if anyone assumes there will, he or she is wrong.
Ma to również zastosowanie do Bośni i Hercegowiny; w przypadku warunków dotyczących tego kraju nie będzie żadnych dróg na skróty, ani odstępstw, a każdy kto zakłada inaczej, jest w błędzie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am confident that the forthcoming European Council will be able to fulfil its side of the bargain.
Jestem przekonany, że podczas zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej wykorzysta się tę okazję.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
So there are no hidden agreements or secret bargaining.
Nie ma zatem żadnych potajemnych uzgodnień ani układów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What we want to do is to send a clear message to the citizens of Bosnia and Herzegovina and Albania: We are waiting for you; you must urge your governments to fulfil their side of the bargain.
Chcemy natomiast wysłać czytelny sygnał do obywateli Bośni i Hercegowiny oraz Albanii: czekamy na was, musicie jedynie nakłonić wasze rządy do wypełnienia zobowiązań przypadających na nie w ramach tej transakcji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, what is important now is that the Commission and the Member States drive a hard bargain in Copenhagen.
Teraz ważne jest jednak, że Komisja i państwa członkowskie będą się mocno targować w Kopenhadze.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the negotiation of the terms of a transaction or agreement: negotiation, dialogue, wrangling, haggle, wrangle, plea bargain, plea bargaining, talks, holdout, haggling


© dictionarist.com