Lehçe'da battering

Telaffuz
v. gruchotać, łomotać, walić, grzmocić, gwałtownie stukać, druzgotać, natłuc, obić, tłuc, ostrzeliwać z armat, bombardować

Örnek cümleler

This report once again echoes every complaint, every gross generalisation about poor, battered and raped women ...
Sprawozdanie znów odzwierciedla skargi i generalizowanie na temat słabych, bitych i gwałconych kobiet...
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
On 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
W dniach 27 i 28 lutego w kilka regionów Francji uderzyła z gwałtowną siłą nawałnica Xynthia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Should the European strategy be used as a battering ram against the social responsibility of the state?
Czy europejska strategia powinna być wykorzystywana jako taran wymierzony w odpowiedzialność społeczną państwa?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As I have said, using a battering ram against the social security system would definitely be the worst thing that the European Union could do at this point.
Jak wspomniałam, z pewnością potraktowanie systemu zabezpieczenia społecznego taranem byłoby najgorszym możliwym rozwiązaniem, jakie Unia Europejska mogłaby teraz przyjąć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is difficult for battered women to file a complaint; free legal assistance would encourage the victims and help reduce the number of incidents that have gone unpunished.
Sponiewieranej kobiecie bardzo trudno jest złożyć skargę; bezpłatna pomoc prawna zachęciłaby ofiary i pomogła ograniczyć liczbę przypadków, które pozostają bezkarne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, in the UK at least, and we will hear this later, the European Arrest Warrant has become a favourite stick with which the Eurosceptics batter the reputation of the EU.
Jednak w Wielkiej Brytanii - o czym usłyszymy później - europejski nakaz aresztowania pełni rolę kija, którym eurosceptycy z uwielbieniem zadają razy reputacji UE.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Pictures have been flashed around the world of injured monks, smoke-filled pagodas and battered civilians as the security forces begin their crackdown.
Świat obiegły zdjęcia rannych mnichów, płonących pagód i poturbowanej ludności cywilnej - brutalnego początku rozprawy sił bezpieczeństwa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am replacing Mr Titley as he is stuck in London because of the very severe storms that are battering western Europe this evening.
Występuję dziś w zastępstwie pana Titleya, ponieważ pan Titley utknął w Londynie ze względu na silne sztormy, które szaleją dziś w Europie Zachodniej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A storm is battering global finance markets, and its effects are being felt across Europe - in jobs lost, pensions eroded and savings under threat.
Na światowych rynkach finansowych szaleje burza, a jej skutki odczuwalne są w całej Europie - w postaci utraty miejsc pracy, topniejących emerytur czy zagrożonych oszczędności.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
And can I say to the battered bureaucrats and lobbyists that I have decided that you are some of the best thing we have.
I chciałabym powiedzieć sponiewieranym urzędnikom i lobbystom, że doszłam do wniosku, iż są najlepszą rzeczą, jaka nas spotkała.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the act of subjecting to strong attack: combat, scrap, banging, fighting, fight© dictionarist.com