Lehçe'da beneath

Telaffuz
adv. poniżej, spod: pod spódem, dół: na dół
prep. pod

Örnek cümleler

A good example of working ahead would be to undertake work in the country situated beneath the hole in the ozone layer, New Zealand.
Dobrym przykładem dla dalszych działań mogą być podejmowane prace w kraju, nad którym jest dziura ozonowa, tj. w Nowej Zelandii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Treating poor people like this is beneath us.
Traktowanie biednych ludzi w ten sposób jest poniżej naszej godności.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is beneath the dignity of this House to postpone such a debate to the evening sitting.
Przekładanie takiej debaty na posiedzenia wieczorne jest poniżej godności Wysokiej Izby.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They are slumbering beneath the surface, and Swedish society is just as affected as we in Belgium are, just as they are in France, Germany and Slovakia.
Są one uśpione pod powierzchnią i szwedzkie społeczeństwo jest przez nie dotknięte tak samo jak my, Belgowie. Podobnie dzieje się we Francji, w Niemczech i na Słowacji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Because they wear the kirpan, a small ceremonial dagger, beneath their clothing, they have been prevented from entering the European Parliament.
Ze względu na fakt, że pod ubraniem noszą oni kirpan, mały sztylet ceremonialny, zabroniono im wstępu do Parlamentu Europejskiego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is beneath any acceptable standard.
Nie spełnia ona żadnych możliwych do zaakceptowania norm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Raising the living standards of those living beneath the poverty threshold is a priority.
Podnoszenie standardu życia osób żyjących poniżej progu ubóstwa ma znaczenie priorytetowe.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is on the great trading route of the Silk Road and has some of the best preserved Islamic architecture sites, some of which are buried beneath the desert.
Leży na jedwabnym szlaku - wielkim szlaku handlowym - i ma jedne z najlepiej zachowanych obiektów architektury islamskiej, z których część jest przysypana przez pustynię.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Both the medical staff who work in this system and the patients who ought to benefit from it have reached the point where they are being treated beneath the level of decency and human dignity.
Zarówno personel medyczny pracujący w tym systemie, jak i pacjenci, którzy powinni z niego korzystać osiągnęli punkt, w którym są traktowani poniżej poziomu przyzwoitości i godności ludzkiej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The other factor is how are we to deal with the riches beneath the ground in South Sudan?
Inna sprawa, to jak zamierzamy zająć się bogatymi złożami pod ziemią w Południowym Sudanie?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

in or to a place that is lower: to a lower place, below, at a lower place


© dictionarist.com