Lehçe'da boring

Telaffuz
a. nudny, piłowaty, wiertniczy

Örnek cümleler

It really is a city that never sleeps and it’s a city where you’ll never grow bored.
To naprawdę miasto, które nigdy nie śpi i to miasto, gdzie nigdy się nie znudzisz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Suddenly another boring evening in a foreign land transformed itself into a night of endless possibilities.
Nagle kolejny nudny wieczór na obcej ziemi przerodził się w noc niewyczerpanych możliwości.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That was very boring.
To było bardzo nudne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
"Rogers, there's nothing I would prefer more. But I'm afraid you would find it rather boring; you don't play golf, do you?"
„Rogers, nie ma nic, czego wolałbym bardziej. Ale boję się, że byłoby to dla ciebie raczej nudne; nie grasz w golfa, czyż nie?”
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
"Well, you see, when I'm not going to write, I will most likely be out playing golf, and that, as I said, would be rather boring for you, I'm afraid."
„Cóż, widzisz, kiedy nie będę pisał, prawdopodobnie będę grał w golfa i to, jak powiedziałem, byłoby raczej nudne dla ciebie, obawiam się.”
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bored now.
Znudzony.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If you're bored, you can contribute to Tatoeba.
Jeżeli się nudzisz, to możesz wnieść wkład do projektu Tatoeba.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He was bored with his wife, an excellent woman he didn’t deserve.
Był znudzony swoją żoną, doskonałą kobietą, na którą nie zasługiwał.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All of Steve's jobs were boring or not well-paid or both.
Wszystkie posady Steve'a były albo marnie płatne, albo nudne, albo jedno i drugie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Am I boring you?
Nie nudzę cię?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

so lacking in interest as to cause mental weariness: tedious, slow, ho-hum, wearisome, deadening, tiresome, uninteresting, dull, irksome
the act of drilling a hole in the earth in the hope of producing petroleum: oil production, production, drilling
the act of drilling: drilling, creating by removal


© dictionarist.com