Lehçe'da bulldoze

Telaffuz
v. zastraszyć, niwelować, zastraszać

Örnek cümleler

We do not want to bulldoze workers' rights, but we do want these workers to also be able to buy the products that they value.
Nie chcemy niweczyć praw pracowników, ale zdecydowanie zależy nam na tym, żeby pracownicy również mogli kupować produkty, które sobie cenią.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Those are fine words, but here we are with yet another attempt to bulldoze wonderful diversity into a common, harmonised, featureless landscape.
To piękne słowa, ale stajemy tu wobec kolejnej próby wtłoczenia wspaniałej różnorodności we wspólne, zharmonizowane i bezbarwne ramy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
With breathtaking arrogance and disregard for democracy, the European political elite intend to bulldoze onwards with the ratification of the Treaty.
Kierując się szokującą arogancją i lekceważeniem dla demokracji, europejska elita polityczna zamierza bezwzględnie kontynuować proces ratyfikacji Traktatu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

bully: railroad, tyrannise, tyrannize, constrain, threatendictionary extension
© dictionarist.com