Lehçe'da cogent

Telaffuz
a. przekonywający, nieodparty

Örnek cümleler

The conclusions of this thoughtful report, on the other hand, offer cogent indications as to how that transformation can be made and how Serbia can once again take its place in Europe.
Z drugiej strony wnioski z tego przemyślanego sprawozdania zawierają słuszne wskazówki, jak można dokonać tej zmiany i jak Serbia może raz jeszcze zająć swoje miejsce w Europie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It will also help to improve the level of cross-cultural encounters in Europe; such encounters improve the quality of culture and are cogent, and are urgently needed now.
Pomoże to także podnieść poziom spotkań międzykulturowych w Europie; spotkania takie polepszają jakość kultury, są przekonujące i jako takie są teraz pilnie potrzebne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
So I give my full support to this important and cogent report.
Dlatego to ważne i przekonujące sprawozdanie ma moje pełne poparcie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

powerfully persuasive: telling, persuasive, weighty


© dictionarist.com