Lehçe'da conventionally

Telaffuz
adv. umownie

Örnek cümleler

We should not care whether it produces conventionally or organically, so long as it handles resources responsibly.
Nieważne, czy produkcja jest konwencjonalna czy organiczna, o ile zasoby wykorzystywane są w odpowiedzialny sposób.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This regulation will make all hydrogen powered vehicles put on EU roads as safe as conventionally powered vehicles.
Te przepisy spowodują, że wszystkie pojazdy napędzane wodorem na drogach UE będą tak bezpieczne jak pojazdy konwencjonalne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

in a conventional manner


dictionary extension
© dictionarist.com