Lehçe'da count

Telaffuz
n. hrabia, graf, obrachowanie, obrachunek, rachuba, rachunek, liczenie, obliczenie, poczet, wyliczenie, numer, przestępstwo
v. rachować, obrachować, porachować, obliczać, policzyć, przeliczyć, wyliczać, zliczać, naliczyć, liczyć, odliczać, polegać, oglądać się, znaczyć, liczyć się, obliczyć, przeliczać, wyliczyć, zliczyć

Örnek cümleler

There are 300 shops and counting.
Jest tu 300 sklepów i wciąż ich przybywa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can I count on your loyalty?
Mogę liczyć na twoją lojalność?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When angry, count to ten.
Kiedy jesteś zły, policz do dziesięciu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Close your eyes, and count to ten.
Zamknij oczy i policz do dziesięciu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm counting how many people there are.
Liczę ile jest ludzi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Carefully, the woman counted the money, and then said, "But you're still missing the 0.99."
Kobieta ostrożnie przeliczyła pieniądze, a następnie rzekła: - Wciąż brakuje 0.99.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is a sentence, that has the syllable count, of a haiku.
Wypowiedź ta ma dokładnie tyle samo sylab co haiku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I hope I can count on your discretion.
Mam nadzieję, że mogę liczyć na twoją dyskrecję.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You can count on him.
Możesz na nim polegać.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am counting in German.
Liczę po niemiecku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. enumerate: reckon, compute, number, add up, numerate, sum, tale
2. nobleman: peer
3. influence: weight, telldictionary extension
© dictionarist.com