Lehçe'da disappear

Telaffuz
v. znikać, zanikać, przepadać, ginąć, zginąć, podziać, poginąć, zaginąć, sczeznąć, ustąpić, zawieruszyć się, ulatniać się, zniknąć, zaniknąć, ustępować, ulotnić się

Örnek cümleler

Curious eyes watched as I said good-bye to Titus and waved as he disappeared around the corner.
Oczy ciekawskich patrzyły, gdy żegnałam się z Tytusem i machałam mu, aż zniknął za rogiem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I knew their fears would soon disappear.
Wiedziałam, że ich lęki wkrótce znikną.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
After Mrs. Whitman disappeared, Mrs. Dempster said in a superior manner that she wasn’t afraid of all the bogies in the kingdom.
Po tym, jak pani Whitman zniknęła, pani Dempster powiedziała wywyższjącym się tonem, że nie boi się żadnych straszydeł w królestwie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If only her husband helped her, most of her problems at home would disappear.
Gdyby tylko jej mąż pomógł jej, większość jej problemów w domu zniknęłaby.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Most folks ate very quickly and the food soon disappeared.
Większość ludzi zjadła szybko i jedzenie szybko znikło.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom disappeared without a trace.
Tom zniknął bez śladu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom disappeared.
Tom zniknął.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom has disappeared.
Tom zniknął.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom disappeared into his room.
Tom zniknął w swoim pokoju.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom disappeared into the tunnel.
Tom zniknął w tunelu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

fade: dissolve, disperse, pass away, evaporate, vanish© dictionarist.com