Lehçe'da engagement

Telaffuz
n. obietnica, przyrzeczenie, umówione spotkanie, zajęcie, zaangażowanie, zaręczyny, narzeczeństwo, bitwa
a. zaręczynowy

Örnek cümleler

Do you have any engagement tomorrow?
Masz jakieś spotkania jutro?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The couple broke off their engagement.
Para zerwała swoje zaręczyny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm reconsidering my engagement.
Jeszcze rozważam swoje zaręczyny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm sorry, but I have a prior engagement.
Niestety, jestem już umówiony.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must bear in mind that countries in Central Asia like Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan are looking west to the EU for assistance and engagement.
Musimy mieć na uwadze, że kraje środkowoazjatyckie, takie jak Turkmenistan, Kazachstan czy Uzbekistan, spoglądają na zachód, licząc na pomoc i zaangażowanie ze strony UE.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The EU policy vis-à-vis China is one of engagement.
Polityka UE w odniesieniu do Chin jest polityką zaangażowania.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These attacks also come at a time of increased international engagement, intended to build a democratic and a stable Guinea-Bissau.
Ataki nastąpiły także w momencie wzmożonego zaangażowania międzynarodowego, mającego na celu zbudowanie demokratycznej i stabilnej Gwinei Bissau.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We also welcome President Obama's early engagement in addressing the Arab-Israeli conflict, including the appointment of George Mitchell as the special envoy for the region.
Cieszymy się również z zaangażowania amerykańskiego prezydenta w działania na rzecz rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego, w tym z mianowania George'a Mitchella wysłannikiem specjalnym w regionie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Similarly, in the Middle East we have been asking for closer US engagement from the very outset.
Od samego początku dążymy również do bliższego zaangażowania USA w sprawy Bliskiego Wschodu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Poland, for its part, has reflected this gratitude by a willingness to support the US whenever needed, including military engagement in Iraq and Afghanistan.
Polska ze swej strony wyrażała wdzięczność poprzez gotowość wsparcia USA w każdej potrzebie, co obejmowało zaangażowanie wojskowe w Iraku i Afganistanie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

a hostile meeting of opposing military forces in the course of a war: dogfight, warfare, combat, military action, fight, armed combat, action, assault, pitched battle, battle, naval battle, Armageddon, war, conflict
withdrawing from the activities of a group: neutrality, isolation, non-involvement, nonparticipation, group action
a meeting arranged in advance: appointment, blind date, get together, tryst, escort, rendezvous, date, meeting, double date
a mutual promise to marry: promise, betrothal, troth, ringing
employment for performers or performing groups that lasts for a limited period of time: work, gig, employment, booking
the act of giving someone a job: call-back, action, reservation, employment, booking, shape-up
the act of sharing in the activities of a group: intercession, commitment, involution, involvement, participation, group participation, group action, intervention
contact by fitting together: interlocking, striking, impinging, mesh, contact, meshing


© dictionarist.com