Lehçe'da fallacious

Telaffuz
a. błędny, mylny, omylny, złudny, zwodniczy, wykrętny

Örnek cümleler

Before this, however, I consider it necessary to review the financial regulation sector that has proved not only fallacious but one of the main causes of the crisis.
Uważam jednak, że najpierw konieczne jest przeprowadzenie przeglądu w sektorze regulacji finansowej, który nie tylko okazał się być systemem wadliwym, ale również jedną z głównym przyczyn kryzysu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Once again, the report offers a fallacious solution to the technical and human problems associated with migration waves.
W sprawozdaniu po raz kolejny zaproponowano zwodnicze rozwiązanie technicznych i ludzkich problemów związanych z falami migracji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

intended to deceive: dishonorable, fraudulent, dishonest, deceitful
containing or based on a fallacy: invalid, unsound
based on an incorrect or misleading notion or information: incorrect, wrong© dictionarist.com