Lehçe'da family

Telaffuz
n. rodzina, krew, dom
a. rodzinny

Örnek cümleler

All Senators and Consuls were from the noble families of Rome.
Wszyscy Senatorowie i Konsulowie pochodzili ze szlacheckich rodzin Rzymu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Be nice to everyone, this includes your parents, family, friends, teachers, and even strangers.
Bądź miły dla każdego, włączając rodziców, rodzinę, przyjaciół, nauczycieli, a nawet nieznajomych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Due to the progressive ageing of its population, the number of elderly people has increased; they are respected, but they pose a problem to these young women that look after their families.
Z powodu postępującego starzenia się populacji liczba osób starszych wzrosła; są one szanowane, ale stwarzają problem dla tych młodych kobiet, które zajmują się swoimi rodzinami.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Eating represented an occasion for the whole family to get together, to share stories and to enjoy each other’s company.
Posiłek był okazją dla całej rodziny, aby się zgromadzić, dzielić historiami i cieszyć się nawzajem swoim towarzystwem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
From the roof of the family hut we could see the great Nile River flowing by in the distance.
Z dachu rodzinnej chaty mogliśmy zobaczyć wielką rzekę Nil przepływającą w oddali.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Growing up in a small French village in the region of Normandy, eating was a big part of our family life for as long as I can remember.
Dorastając w małej francuskiej wiosce w regonionie Normandii, jedzenie było dużą częścią naszego rodzinnego życia od kiedy pamiętam.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Her real name is Maria Gomez and she comes from a poor Latino family.
Jej prawdziwe imię to Maria Gomez i pochodzi ona z biednej latynoskiej rodziny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I became famous in my family for just how much I loved cheese: you won’t be surprised to hear I was a little on the chubby side as a child!
Stałem się znany w swojej rodzinie ze względu na to, że uwielbiałem ser; nie zdziwicie się więć że byłem trochę pulchny jako dziecko!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In Japan, family is also revered and respected, and therefore women also look after the elderly: the grandparents, from both her and her husband’s sides.
W Japonii rodzina jest również czczona i szanowana, i dlatego kobiety zajmują się też osobami starszymi: dziadkami, zarówno ze strony swojej jak i swojego męża.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Lastly, there were all the family and personal relationships, dating girls, etc.
W końcu były też wszystkie relacje rodzinne i osobiste, umawianie się z dziewczynami itd.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

primary social group; parents and children: clan, tribe, parent, sib, couple, kindred, sibling, kin group, marriage, kin, man and wife, child, kinship group, match, mates, married couple, family unit, kid
a social unit living together: broken home, nuclear family, social unit, menage, house, household, foster family, menage a trois, foster home, home, conjugal family, unit, extended family
a collection of things sharing a common attribute: category, syntactic category, woodwind family, histocompatibility complex, grammatical category, sex, aggregation, collection, class, stamp, conjugation, substitution class, superphylum, violin family, brass family, denomination, declension, accumulation, assemblage, paradigm
people descended from a common ancestor: origin, kinfolk, people, house, dynasty, stemma, line of descent, folk, parentage, pedigree, homefolk, family line, phratry, stock, ancestry, blood, kinsfolk, line, descent, lineage, name, bloodline, gens, sept, blood linedictionary extension
© dictionarist.com