Lehçe'da fool

Telaffuz
n. głupiec, głupi, kiep, dureń, idiota, półgłówek, wariat, błazen
v. błaznować, wygłupiać się, cyganić, oszukać, wygłupić się, oszukiwać

Örnek cümleler

“Don’t be a fool,” said Barnes, angrily.
„Nie bądź głupi,” powiedział Barnes gniewnie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
“Don’t be a fool,” said Barnes.
„Nie bądź głupi,” powiedział Barnes.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There was no reply. Meagle sprang to his feet. “Do you hear me?” he cried. “Stop your fooling now; this is serious. White! Lester! Do you hear me?”
Nie było odpowiedzi. Meagle zerwał się na nogi. „Słyszysz mnie?” wykrzyczał. „Przestańcie się teraz wygłupiać; to poważne. White! Lester! Słyszysz mnie?”
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He is nothing but a fool.
On jest nikim innym jak głupcem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Only a fool doesn't fear the sea.
Tylko głupiec nie boi się morza.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom made a fool of himself.
Tom zrobił z siebie głupca.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom felt like a fool.
Tom poczuł się jak idiota.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom didn't want to make a fool of himself.
Tom nie chciał robić z siebie głupka.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom didn't want Mary to think he was a fool.
Tom nie chciał, żeby Mary myślała, że jest głupkiem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't make a fool of yourself.
Nie rób z siebie idioty.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. clown: buffoon, cretin, drool, harlequin, jester, zany
2. dunce: blockhead, ass, booby, butt, dolt, idiot, ignoramus
3. moron: idiot, imbecile, stupid person, wag, jerk, twerp
4. cheat: mislead, con, cozen, deceive, delude, dupe
5. dawdle: dally, idle, jest, joke, loiter, play, tarry© dictionarist.com