Lehçe'da gloom

Telaffuz
n. ciemność, mrok, ponurość, posępność, przygnębienie, ponury nastrój, osowiałość
v. zasnuć się, sponurzeć

Örnek cümleler

This is not all doom and gloom.
Jednak nie wszystko stracone.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The coalblack gloom is intensified by the fact that Parliament wants the rules on aid to be extended all the way to 2018.
Czarny jak węgiel mrok jeszcze bardziej pogłębia to, że Parlament chce przedłużenia obowiązywania przepisów w sprawie pomocy państwa do roku 2018.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I do not like the doom-and-gloom atmosphere on energy and climate change.
Nie lubię malowania wszystkiego w czarnych barwach w kwestii energetyki i zmian klimatu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The blindness to these values which we have seen to date, together with support for the consumer lifestyle, is probably the cause of the current demographic gloom.
Obojętność na te wartości, którą obserwowaliśmy do tej pory, a także popieranie konsumenckiego trybu życia to najprawdopodobniej przyczyna obecnej zapaści demograficznej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. despondency: dejection, depression, melancholy, malaise, sadness, despair
2. gloominess: dimness, obscurity, shade, shadow, darkness, darkdictionary extension
© dictionarist.com