Lehçe'da gone

Telaffuz
a. stracony, nieobecny, stadium: w zaawansowanym stadium ciąży, skruszały

Örnek cümleler

“Ebek,” Cleopatra called me over. “I want you to go with Tibby and help gather her things.”
„Ebeku” zawołała mnie Kleopatra „chcę, abyś poszedł z Tibby i pomógł jej zebrać rzeczy.”
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
After a few days in Madrid, where we visited the marvellous Prado Museum, because I love Art, but also the Santiago Bernabeu Stadium (because my son is a huge fan of soccer), we went to Barcelona.
Po kilku dniach w Madrycie, gdzie zwiedziliśmy wspaniałe Muzeum Prado, ponieważ kocham sztukę, ale także Stadion Santiago Bernabeu (bo mój syn jest wielkim fanem piłki nożnej), pojechaliśmy do Barcelony.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All you need to do is buy some basic equipment or borrow some from your parents and you are good to go.
Wszystko, co potrzebujesz zrobić, to kupić trochę podstawowego wyposażenia lub pożyczyć trochę od swoich rodziców i możesz zaczynać.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Although there are literally hundreds of things you can do in London, Helen and her sister will probably be visiting a lot of different shops, because like Helen says, she’ll be living here for a long time yet and London isn’t going anywhere.
Mimo że są dosłownie setki rzeczy, które można robić w Londynie, Helen i jej siostra będą prawdopodobnie odwiedzać wiele różnych sklepów, ponieważ jak mówi Helen, będzie tu mieszkać jeszcze przez długi czas, a Londyn nigdzie nie idzie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
And from there, we went to a village in Asturias very close.
A stamtąd pojechaliśmy do wsi w bardzo bliskiej Asturii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As I was young and curious, I wanted to go there.
Ponieważ byłem młody i ciekawy, chciałem tam popłynąć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As you may imagine, at that moment I was looking forward to partying, but at the same time I thought… where the hell am I going?
Jak możecie sobie wyobrazić, w tamtym momencie czekałem na imprezowanie, ale w tym samym momencie pomyślałem… gdzie do cholery idę?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
At first I wanted to go to France.
Na początku chciałem pojechać do Francji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Before having children, we went to Vietnam, South Africa, China…
Zanim mieliśmy dzieci, pojechaliśmy do Wietnamu, Południowej Afryki, Chin…
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
British kids are even going overseas to work in the long summer break.
Brytyjskie dzieci wyjeżdżają nawet za granicę, aby pracować podczas długiej letniej przerwy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

destroyed or killed: done for, kaput, destroyed
dead: departed, at peace, dead, at rest, asleep, deceased
no longer retained: lost
well in the past; former: bygone, departed, foregone, past, bypastdictionary extension
© dictionarist.com