Lehçe'da habit

Telaffuz
n. zwyczaj, przyzwyczajenie, nawyk, nałóg, obyczaj, habit zakonny, maniery, pokrój drzewa

Örnek cümleler

Greta has become one of my best friends since then, and thanks to her and her group of friends I got to know German habits from close up.
Greta stała się jedną z moich najlepszych przyjaciółek od tego czasu i dzięki niej i jej grupie przyjaciół poznałem niemieckie nawyki z bliska.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He was in the habit of taking a walk after supper.
Miał w zwyczaju wychodzić na spacer po kolacji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They did away with the bad habit.
Pozbyli się złego nawyku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She has a habit of coughing before she speaks.
Ona ma nawyk odkasływania przed mówieniem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think that our living together has influenced your habits.
Myślę, że to że mieszkamy razem, wpłynęło na twoje nawyki.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Habit converts luxurious enjoyments into dull and daily necessities.
Nawyk zmienia luksusowe rozrywki w nudne, codzienne potrzeby.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Are you a creature of habit?
Czy masz jakieś nałogi?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Biting your fingernails is a bad habit.
Obgryzanie paznokci to zły zwyczaj.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think you should change your eating habits.
Myślę, powinieneś zmienić nawyki żywieniowe.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Something you should know about me is that I'm a creature of habit.
Trzeba ci wiedzieć, że nie lubię zmieniać przyzwyczajeń.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. custom: convention, tradition, practice, manner, fashion, way, observance
2. inclination: routine, tendency, penchant, proclivity, bent, disposition
3. dress: clothes, garb, costume, rig, habiliment
4. obsession: fixation, addiction
5. clothe: attire, dress, garb, deck out, array, equip, rig© dictionarist.com