Lehçe'da hatch

Telaffuz
n. wyląg, wyklucie, właz, klapa
v. wysiadywać jaja, lęgnąć się, wylęgać się, kluć się, zakreskować, wylęgnąć się

Örnek cümleler

We hatched a plan that would have the young Pharaoh, Cleopatra, delivered to the great Roman leader, rolled up in a carpet!
Uknułyśmy plan, zgodnie z którym młody Faraon, Kleopatra, zostanie dostarczona wielkiemu rzymskiemu przywódcy zawinięta w dywan!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mrs Kaufmann's report counts its chickens before they are hatched.
W swym sprawozdaniu pani Kaufmann dzieli skórę na niedźwiedziu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must not count our chickens before they are hatched.
Nie powinniśmy dzielić skóry na niedźwiedziu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Once again Europeans find themselves in a situation where they are pursuing a well-intentioned goal but are counting their chickens before they are hatched.
Po raz kolejny Europejczycy znaleźli się w sytuacji, w której dążą do osiągnięcia określonego w najlepszej wierze celu, ale chwalą dzień przez zachodem słońca.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. cover: deck, door
2. brood
3. breed: bear, brood, produce, incubate
4. plan: concoct, invent, contrive, design, devise, plot, project
5. line: shadedictionary extension
© dictionarist.com