Lehçe'da honourable

Telaffuz
a. honorowy, zaszczytny, szanowny, uczciwy, przezacny

Örnek cümleler

In our society, there are both honorable people and swindlers.
W naszym społeczeństwie są zarówno ludzie honoru, jak i oszuści.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Perhaps I might make a comment to my honourable friends from the former colonial power who are preparing to leave our group.
Być może mogę się zwrócić do moich szanownych przyjaciół z byłej potęgi kolonialnej, którzy przygotowują się do opuszczenia naszej grupy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In its support for peace, understanding, concord and reconciliation, the European Union has, in my view, been doing an honourable job in Central America and also in other parts of the world.
Uważam, że wspierając działania na rzecz pokoju, zrozumienia, zgody i pojednania, Unia Europejska z honorem wykonuje swoje zadania w Ameryce Centralnej, jak również w innych zakątkach świata.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We have to be very careful - and I know honourable Members would want me to be - in not imposing what I think upon any other country.
Musimy być bardzo ostrożni i nie narzucać naszych wyobrażeń żadnemu innemu krajowi, a wiem, że szanowni państwo posłowie oczekują ode mnie takiej ostrożności.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My honourable friend was right; we are living on credit.
Mój szanowny kolega miał rację; żyjemy na kredyt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I ask all my honourable friends, if we want to take ourselves seriously, not to agree tomorrow, unless the Commission agrees in writing and reads out here that this demand will be met.
Zwracam się do wszystkich czcigodnych kolegów: jeśli chcecie być traktowani poważnie, to sprzeciwcie się jutro tej umowie, chyba że Komisja przedstawi pisemne zapewnienie, że spełni takie żądanie Parlamentu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I should like to thank all my honourable friends who worked on this issue with me over recent months.
Pragnę podziękować wszystkim moim szacownym kolegom, którzy wraz ze mną pracowali nad tą sprawą przez ostatnie miesiące.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have no interest in having to recommend to my honourable friends before the vote tomorrow that the vote on my report be postponed.
Nie mam interesu w tym, by przed jutrzejszym głosowaniem zalecać moim czcigodnym kolegom odroczenia głosowania nad moim sprawozdaniem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I congratulate my honourable friend Mr Lambrinidis for agreeing to include the members' amendments in his very extensive report, thereby adding several new aspects to the issue at debate.
Gratuluję mojemu szanownemu przyjacielowi, panu Lambrinidisowi, gdyż zgodził się na zawarcie poprawek posłów w swoim bardzo obszernym sprawozdaniu, dodając w ten sposób kilka nowych aspektów do omawianej kwestii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There is nothing decent or honourable about terrorism, past or present.
W terroryzmie dawnym czy obecnym, nie ma nic przyzwoitego czy godnego szacunku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

worthy of being honored; entitled to honor and respect: noble, venerable, august, just, honourableness, time-honored, laureate, honest, revered, reputable, honorableness, worthy, honorable, moral, time-honoured
adhering to ethical and moral principles: ethical, right, honorable© dictionarist.com