Lehçe'da inch

Telaffuz
n. cal, piędź
v. cal: posunąć cal po calu

Örnek cümleler

Give him an inch and he'll take a yard.
Daj mu palec, a weźmie całą rękę.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am five feet, two inches tall.
Mam pięć stóp i dwa cale wzrostu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom was every inch a gentleman.
Tom był dżentelmenem w każdym calu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A miss by an inch is a miss by a mile.
Spudłować o centymetr, to tak jak spudłować o kilometr.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom is several inches taller than Mary.
Tom jest o kilka cali wyższy od Mary.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I know every inch of New York.
Znam każdy centymetr Nowego Jorku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Council in particular did not move an inch on the question of the opt-out.
Rada w szczególności nie ustąpiła ani na krok w kwestii opt-out.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr Hughes, I believe I indicated quite clearly in my speech the points on which the Council was prepared to compromise, so it is quite wrong to say the Council did not move an inch.
Panie Hughes, wydaje mi się, że dosyć wyraźnie wskazałem w moim wystąpieniu kwestie, co do których Rada była gotowa pójść na kompromis, więc niesłuszną rzeczą jest twierdzić, że Rada nie ustąpiła ani na cal.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We want the whole of the Commission and all of the top-level staff of the European Union to be elected according to the conditions of the Treaty of Lisbon and we will not give an inch on that.
Chcemy, aby cała Komisja i wszyscy członkowie personelu najwyższego szczebla Unii Europejskiej byli mianowani zgodnie z warunkami traktatu lizbońskiego i nie ustąpimy w tej sprawie ani o krok.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, it should not budge one inch on the conditions put forward regarding emissions.
Nie powinno to jednak w najmniejszym stopniu wpływać na warunki przedstawione w odniesieniu do emisji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

measure: measurement



dictionary extension
© dictionarist.com