Lehçe'da inclined

Telaffuz
a. skłonny, skośny, pochyły

Örnek cümleler

He is inclined to look at everything from the standpoint of its practicality and is neither stingy nor extravagant.
On ma skłonność do patrzenia na wszystko z punktu widzenia praktyczności, a nie jest ani skąpy, ani ekstrawagancki.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He's inclined to violence.
On jest skłonny do przemocy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Unfortunately, due to their complex nature, micro-entrepreneurs and persons starting out in business are more inclined to apply for consumer loans.
Ze względu na ich skomplikowany charakter, mikroprzedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność niestety chętniej ubiegają się o kredyt konsumencki.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The cost to the manufacturer has been estimated at less than EUR 0.01 per tyre, which is negligible, in case anyone were to feel inclined to voice any criticism.
Koszt dla producenta został oszacowany na poziomie poniżej 0,01 euro za oponę, co jest zaniedbywalne - mówię to na wypadek gdyby ktoś skłaniał się ku wyrażeniu słów krytyki.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are no guarantees and limitations on such fascist-inclined methods, nor can there be any.
Nie ma ani być nie może gwarancji i ograniczeń dla tego rodzaju metod o faszystowskich inklinacjach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is very unfortunate that the manufacturers of equipment now want to make this successful and clear system of labelling an unclear category, and that the Commission is inclined to support this.
Jaka szkoda, że producenci urządzeń chcą obecnie doprowadzić do tego, żeby ten skuteczny i przejrzysty system znakowania rozwodnić poprzez wprowadzenie niejednoznacznych kategorii, a Komisja jest skłonna poprzeć to rozwiązanie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many have given it up and also - and more importantly - young people are less inclined to smoke now than they were before.
Wiele osób rzuciło palenie - a co ważniejsze - młodzi ludzie są mniej skłonni do palenia niż kiedykolwiek w przeszłości.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When you go abroad and go into restaurants, and if you smell smoke, you are inclined to leave, and it is the same for hotel rooms.
Kiedy wyjeżdżamy za granicę i idziemy do restauracji, to jeżeli poczujemy w niej dym, mamy ochotę wyjść. To samo dotyczy pokoi hotelowych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The European Union is in danger of being inclined to follow a line of appeasement with this dictatorship, as it did with Cuba.
Istnieje niebezpieczeństwo, że Unia Europejska podąży w kierunku ustępstw wobec tej dyktatury, jak zrobiła to w przypadku Kuby.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
With ill-defined portfolios and weakened powers, this Commission will lack the means to act and will certainly be more inclined to preserve national interests than the European interest.
Źle określony rozdział obowiązków i zmniejszone uprawnienia sprawiają, że Komisji zabraknie możliwości działania i będzie ona z pewnością bardziej nastawiona na ochronę interesów narodowych niż europejskich.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

(often followed by `to') having a preference, disposition, or tendency: given, partial, accident-prone, tending, fond, disposed, apt, willing, minded, prone
having made preparations: fain, willing, disposed, prepared
at an angle to the horizontal or vertical position: tilted, orientation, gradual, oblique, slanted, slanting, low-pitched, salient, skew, sloped, atilt, sloping, high-pitched, skewed, diagonal, tipped, canted, pitched, aslope, aslant, sidelong, leaning, monoclinal


© dictionarist.com