Lehçe'da juvenile

Telaffuz
n. małolatka, podrostek, wyrostek
a. małoletni, nieletni

Örnek cümleler

In Iran, adulterers, homosexuals and juveniles are executed, including by stoning to death, while in Israel gays and lesbians have the full protection of the law.
W Iranie dochodzi do egzekucji cudzołożników, homoseksualistów i nieletnich, w tym przez ukamienowanie, zaś homoseksualiści i lesbijki w Izraelu mają pełną ochronę prawną.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Iran is well known for its draconian punishments, and also for carrying out public executions, including on juveniles.
Iran jest znany z drakońskich kar, także z publicznego wykonywania wyroków śmierci, również na nieletnich.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Meanwhile, outrageous human rights abuses continue unabated as juveniles and homosexuals are executed routinely.
Tymczasem nie słabną potworne naruszenia praw człowieka i rutynowe egzekucje nieletnich i homoseksualistów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
China is beaten only by Iran when it comes to the execution of juveniles, and killing children cannot be justified under any circumstances.
Jeśli chodzi o egzekucje wykonywane na nieletnich, to Chiny wyprzedza tylko Iran, a zabijania dzieci nie usprawiedliwiają żadne okoliczności.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Yemen: death penalty against juvenile offenders, notably the case of Muhammed Taher Thabet Samoum
Jemen: odpowiedzialność karna sprawców młodocianych, w szczególności sprawa Muhammeda Tahera Thabeta Samouma
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We call on the President of Yemen and the authorities to at least respect Yemen's own laws and commitments to the international community and halt the execution of juveniles.
Wzywamy prezydenta Jemenu do przestrzegania własnych praw oraz zobowiązań podjętych na forum międzynarodowym i wstrzymania egzekucji młodocianych przestępców.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would like to say that the call for Yemen not to carry out the death sentence on juveniles is an example of the European Union's characteristic minimalist approach.
Chciałem powiedzieć, że swoistym minimalizmem ze strony Unii Europejskiej jest dopominanie się, aby Jemen nie wykonywał wyroków śmierci na osobach niepełnoletnich.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The execution of juvenile offenders is, furthermore, forbidden in Yemen's own penal code.
Również kodeks karny Jemenu zakazuje karania śmiercią młodocianych przestępców.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As you are aware, if we Europeans find the death penalty unacceptable and barbaric, it is even more awful and terrible when juveniles are involved.
Wszyscy wiemy, że Europejczycy uważają karę śmierci za barbarzyńską i niedopuszczalną; staje się ona jeszcze ohydniejsza, gdy dotyczy młodocianych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The impending execution of Muhammed Samoum, and indeed the detention on death row of several other juvenile offenders, is an affront to international law.
Naruszeniem tego międzynarodowego prawa jest nadchodząca egzekucja Muhammeda Samouma, a także innych młodocianych przestępców, którzy przebywają w więzieniach z wyrokami śmierci.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

of or relating to or characteristic of or appropriate for children or young people
severe diabetes mellitus with an early onset; characterized by polyuria and excessive thirst and increased appetite and weight loss and episodic ketoacidosis; diet and insulin injections are required to control the disease: IDDM, diabetic acidosis, ketoacidosis-prone diabetes, juvenile diabetes, ketoacidosis, autoimmune disorder, ketosis-prone diabetes, diabetes mellitus, insulin-dependent diabetes mellitus, type I diabetes, growth-onset diabetes, autoimmune diabetes, autoimmune disease, DM
displaying or suggesting a lack of maturity: immature, puerile, jejune, adolescent
a young person, not fully developed: ingenue, individual, tiddler, adolescent, tyke, younker, nipper, nestling, juvenile body, youngster, fry, shaver, spring chicken, minor, teenager, teen, someone, somebody, juvenile person, small fry, preteen, child, young person, kid, soul, youth, person, preteenager, mortal, tike, stripling© dictionarist.com