Lehçe'da languish

Telaffuz
v. omdleć, obumierać, schnąć, pokutować, omdlewać

Örnek cümleler

Some have been released, but not many, and there are literally hundreds, if not thousands, of political prisoners languishing in jails in Turkmenistan, still awaiting a fair trial.
Niektórych więźniów wypuszczono, lecz niewielu. Tymczasem setki, jeśli nie tysiące więźniów politycznych gniją w aresztach turkmeńskich w oczekiwaniu na uczciwy proces.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The European Ecolabel, however, has been languishing away for many years.
Jednakże europejski wspólnotowy program oznakowania ekologicznego od wielu lat marnieje.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He now languishes in a Greek prison awaiting trial.
Obecnie gnije w greckim więzieniu w oczekiwaniu na proces.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They have languished in appalling prison conditions for years.
Marnieją w okropnych warunkach więziennych przez lata.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These values could, however, end up being diluted in rhetoric and languishing if we do not move from words to actions.
Wartości te mogą się jednak rozmyć w retoryce i jałowych rozważaniach, jeżeli nie przejdziemy od słów do czynów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many of them are still languishing on the edge of solvency.
Wiele z nich wciąż balansuje na krawędzi wypłacalności.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The truth is that without European funding for research and innovation, our countries would be less competitive globally, while growth and employment would languish.
Prawda jest taka, że bez europejskich środków finansowych na badania i innowacje nasze kraje staną się mniej konkurencyjne na arenie światowej, a wzrost gospodarczy i zatrudnienie będą maleć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Serbia would do well to use its abundant talents and potential to act as an example to its neighbours in the region, rather than leaving them to languish because of Serbian recalcitrance.
Serbia zrobiłaby dobrze wykorzystując swe liczne talenty i możliwości, aby stać się przykładem dla swoich sąsiadów w regionie, zamiast pozwalać im zmarnieć z powodu serbskiego uporu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Israeli soldier, Gilad Shalit, has been held prisoner since June 2006, and I believe some 11 000 Palestinians languish in Israeli jails.
Izraelski żołnierz, Gilad Shalit, jest więziony od czerwca 2006 roku, a według posiadanych przeze mnie informacji około 11.000 Palestyńczyków cierpi w izraelskich więzieniach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Human rights and international law are flagrantly flouted; the country languishes in poverty.
Dochodzi do rażącego łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego; w kraju panuje bieda.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. long for: want, need, desire, pine, hunger
2. fail: weaken, decline, deteriorate, fade, droop, flag, dwindledictionary extension
© dictionarist.com