Lehçe'da lash

Telaffuz
n. bicz, bat, batog, rózga, chłosta, nahaj, cięcie, smagnięcie
v. zaciąć, osmagać, biczować, batożyć, zsiec, chłostać {przen.}, chlasnąć, schlastać, kropić, napaść: ostro napaść na kogoś, bić, wywijać ogonem, wiązać, przycumować, zacinać, chlastać, kropnąć

Örnek cümleler

Today I am asking the Commission to study the results obtained by the Lashing@sea project and to come forward with proposals to improve container lashing procedures and equipment.
Dziś wnioskuję, aby Komisja zapoznała się z wynikami projektu Lashing@sea i wystąpiła z propozycjami dotyczącymi usprawnienia procedur i sprzętu służącego do mocowania ładunku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Commission welcomes the results of the Lashing@Sea project.
komisarz. - Komisja z zadowoleniem przyjmuje wyniki projektu "Lashing@Sea”.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He believes it is not just linked to the lashing of containers but also to overweight containers.
Jest on zdania, że problem nie wynika tylko ze sposobu mocowania kontenerów, ale też z ich nadmiernej wagi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The instance of the girl from Qatif concerns a 19-year-old gang-rape victim who was condemned to 200 lashes and six months in prison for being alone with a strange man at the time of her abduction.
Przypadek dziewczyny z Qatif to sprawa dziewiętnastolatki, ofiary zbiorowego gwałtu, skazanej na 200 batów i pół roku więzienia za to, że w chwili porwania była sam na sam z obcym mężczyzną.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A young woman was sentenced to 200 lashes and six months' imprisonment after being gang-raped by seven men.
Młodą kobietę skazano na karę 200 batów oraz sześciu miesięcy pozbawienia wolności po tym, jak została zgwałcona przez grupę siedmiu mężczyzn.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If convicted she could face 40 lashes, a large fine or a jail sentence.
Gdyby została skazana, groziłoby jej 40 kijów, wielka grzywna lub kara więzienia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Does the Union not also see the horror in somebody being treated in this way, potentially sentenced to 40 lashes and also perhaps a jail sentence?
Czy Unia nie przyjmuje ze zgrozą faktu, ze ktokolwiek może być potraktowany w ten sposób, potencjalnie skazany na 40 kijów i być może także na karę więzienia?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is humiliating to learn that even today women can be punished by lashing or even with the death penalty.
To upokarzające dowiedzieć się, że nawet dziś kobiety mogą być karane chłostą lub nawet śmiercią.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Incidentally the man who made her pregnant was sentenced to 99 lashes.
Tak na marginesie, mężczyzna, z którym zaszła ona w ciążę, został skazany na 99 batów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. whip: strike, beat, hit, thrash, cane, flagellate, flog
2. whip: rod, thong, cane
3. fasten: tie, truss, bind, strap, make fast, chain, secure© dictionarist.com