Lehçe'da lecture

Telaffuz
n. wykład, odczyt, prelekcja, referat
v. wykładać, wyłożyć

Örnek cümleler

They attended the lecture.
Byli obecni na wykładzie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The lecture starts at 8 o' clock.
Wykład rozpoczyna się o ósmej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The students are listening to a history lecture.
Studenci słuchają wykładu z historii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His lectures are very long.
Jego wykłady są bardzo długie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All in all, I enjoyed the lecture.
Wykład był w sumie fajny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What's this lecture about?
O czym jest ten wykład?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Anyone can attend my lectures, but not everyone can understand them.
Każdy może uczęszczać na moje wykłady, ale nie każdy może je zrozumieć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We listened to his lecture on the radio.
Wysłuchaliśmy jego wykładu w radio.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She was very bored during the lecture.
W czasie wykładu bardzo się nudziła.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We were really moved by his lecture.
Byliśmy naprawdę poruszeni tą lekturą.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. speech: address, discourse, oration, lesson, talk, instruction, teach
2. rebuke: reprimand, censure, harangue, reproach
3. speak: address, talk, expound, teach, discourse
4. reprimand: admonish, scold, upbraid, censure© dictionarist.com