Lehçe'da line

Telaffuz
n. lina, linewka, przewód, wytyczna, linia, prążek, kreska, bruzda, rys, rubież, ordynek, wiersz, liścik, szereg, rząd, kolejka, ród, tor, torowisko, kierunek, trasa, dyscyplina, dziedzina, branża, fach, towar
v. liniować, poliniować, kreskować, pokreskować, zakreskować, pokreślić, przekreślać, rysować, zmarszczyć, poradlić, wysadzać, szereg: ująć w szeregi, ustawiać w szeregu, podszyć, podbić, wyściółkować, futrować, obłożyć, wykleić, wytapetować, obandażować, napełnić, pokryć, przekreślić, wysadzić, podszywać, podbijać, wyklejać, pokrywać
a. liniowy, przewodowy

Örnek cümleler

They act in their family’s TV show, ‘Keeping up with the Kardashians’, but they also have their own fashion and makeup lines.
Grają w programie telewizyjnym swojej rodziny „Keeping up with the Kardashians”, ale mają też swoje własne linie mody i makijażu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That's MY line!
To jest MOJA kwestia!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She voted for Mr Nishioka irrespective of party lines.
Głosowała na p. Nishiokę niezależnie od przynależności partyjnej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I could read between the lines.
Wyczytałem to pomiędzy wierszami.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I tried to reach him but the line was engaged.
Starałem się do niego dodzwonić, ale linia była zajęta.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The soldiers returned to their lines.
Żołnierze wrócili na swoje linie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom wasn't very good at reading between the lines.
Tom nie był zbyt dobry w czytaniu pomiędzy wierszami.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There exists a fine line between helpful and destructive fears. But there is a line. Our job is to find it and walk it.
Pomiędzy lękiem niszczącym a konstruktywnym isnieje tylko cienka granica,ale ta granica istnieje.Naszym zadaniem jest znalezienie i przekroczenie jej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom is the last person in line.
Tom jest ostatni w kolejce.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He hung the clothes on the line.
Powiesił rzeczy na lince.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. family: ancestry, lineage, relative
2. row: rank, file, string, tier, echelon, queue
3. course: path, route, road, procedure, program
4. occupation: vocation, business, job, pursuit, calling
5. stripe: streak, band
6. align: order, line up, range
7. pad: quilt, embroider, facedictionary extension
© dictionarist.com