Lehçe'da number

Telaffuz
n. liczba, ilość, szereg, pogłowie, miarka, numer, cyfra, zeszyt, kwantum, liczebnik
v. policzyć, zaliczać, liczyć sobie, ponumerować, numerować, zaliczyć

Örnek cümleler

After school they take part in a number of activities.
Po szkole biorą udział w wielu zajęciach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bullying happens for a number of reasons, and sometimes there’s no reason at all.
Znęcanie się zdarza się z wielu powodów, a czasami w ogóle bez żadnego powodu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dr. Luke manages a number of famous female pop stars including Britney Spears, Katy Perry and Kesha.
Dr. Luke opiekuje się wieloma sławnymi kobietami, które są gwiazdami pop, w tym Britney Spears, Katy Perry i Keshą.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Due to the progressive ageing of its population, the number of elderly people has increased; they are respected, but they pose a problem to these young women that look after their families.
Z powodu postępującego starzenia się populacji liczba osób starszych wzrosła; są one szanowane, ale stwarzają problem dla tych młodych kobiet, które zajmują się swoimi rodzinami.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, we had to stop talking, because her bus was the number fifteen and mine was number eight.
Jednak, przestaliśmy rozmawiać, ponieważ jej autobusem był numer piętnaście, a moim osiem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Research shows that one in three young people are bullied on a regular basis, but experts believe the numbers could be much higher.
Badania pokazują, że jeden na trzech młodych ludzi jest nękany regularnie, ale eksperci uważają, że liczby mogą być znacznie wyższe.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She is also the cover girl for a number of well-known teenage magazines.
Jest również dziewczyną z okładki wielu znanych magazynów dla nastolatków.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You’ll be able to choose from a number of traditional street food dishes from countries like Jamaica, Barbados and Trinidad.
Można wybierać spośród wielu tradycyjnych potraw jedzenia ulicznego z krajów takich jak Jamajka, Barbados czy Trynidad.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
“Yes, I saw the child a number of times… before the very last time.”
„Tak, widziałam dziecko wiele razy...przed naprawdę ostatnim razem.”
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.
Liczby pierwsze są jak życie: bardzo logiczne, ale niemożliwe jest odkrycie reguł nimi rządzących, choćby myślało się o nich cały czas.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com