Lehçe'da offered

Telaffuz
a. oferowany

Örnek cümleler

While I see what you say, I can't accept your offer.
Choć rozumiem co masz na myśli, nie mogę zgodzić się na twoją propozycję.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He responded to her offer with a laugh.
Odpowiedział ze śmiechem na jej propozycję.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She turned down my offer.
Odrzuciła moją propozycję.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I offered to help her with her homework.
Zaproponowałem jej pomoc przy pracy domowej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can I offer you another piece of cake?
Czy mogę ci zaproponować następny kawałek ciasta?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would offer you a coffee if you had the time.
Zaproponowałbym ci kawę, gdybyś miał czas.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I just want to make sure that his offer has no strings attached.
Po prostu chcę się upewnić, że jego oferta nie ma żadnych haczyków.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They gave me an offer that I couldn't refuse.
Dali mi propozycję, której nie mogłem odmówić.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom made me an offer I couldn't refuse.
Tom złożył mi ofertę, której nie mogłem odrzucić.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She tried to persuade him not to decline the offer.
Próbowała go przekonać, żeby nie odrzucał propozycji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


dictionary extension
© dictionarist.com