Lehçe'da office

Telaffuz
n. przysługa, obowiązek, funkcja, urząd, stanowisko, pozycja, nabożeństwo {kośc.}, obrządek {kośc.}, biuro, gabinet, kancelaria, sekretariat, redakcja, buława

Örnek cümleler

I went to the administrative office to speak to the manager and there was no doubt: nobody had applied for Germany and, on the basis of points, it was the only one they could give me.
Poszedłem do biura administracji, aby porozmawiać z menedżerem i nie było żadnych wątpliwości: nikt nie zgłosił się do Niemiec i na podstawie punktów tylko to mogli mi zaoferować.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The kids still go to the school, and I work part-time in a lawyer’s office.
Dzieci nadal chodzą do szkoły, a ja pracuję w niepełnym wymiarze w biurze prawnym.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They were sent to the headmaster’s office and as a result of their bad behaviour, they were suspended from school for one week.
Zostały wysłane do biura dyrektora i w rezultacie swojego złego zachowania zostały zawieszone w szkole na jeden tydzień.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When we arrived to the office of the car rental, we almost fainted.
Gdy dotarłyśmy do biura wypożyczalni samochodów, prawie zemdlałyśmy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Where is the tourist information office?
Gdzie jest biuro informacji turystycznej?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He's just an ordinary office worker.
On jest zwykłym pracownikiem biura.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She works as a secretary in an office.
Pracuje jako sekretarka w biurze.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
See you tomorrow in the office.
Do jutra w biurze.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
May I come to see you at your office tomorrow morning?
Czy mogę się z Tobą zobaczyć Twoim w biurze jutro rano?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Where can I find the post office?
Gdzie mogę znaleźć pocztę?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

place of business where professional or clerical duties are performed: ticket office, home office, place of business, office block, newsroom, government office, loan office, ticket booth, business office, headquarters, office building, central office, life office, business establishment, home base, main office, countinghouse, box office, shipping office
the person who holds an office: officeholder, incumbent© dictionarist.com