Lehçe'da old-time

Telaffuz
a. dawny, niedzisiejszy

Örnek cümleler

They like to look back on old times.
Lubią wspominać dawne czasy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They like to remember old times.
Lubią wspominać dawne czasy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I had a fine old time.
Bardzo było ciekawie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our reports refer to the old times.
Nasze sprawozdanie odnosi się do starych czasów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It shows - to the great surprise and fury of some people - that the old times are definitely over.
Dowodzi to - ku wielkiemu zaskoczeniu i wściekłości niektórych ludzi - że dawne czasy minęły bezpowrotnie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It would be one gigantic leap backwards and a whiff of the old times if this were reintroduced.
Gdybyśmy mieli je ponownie analizować, byłby to gigantyczny krok wstecz i powiew przeszłości.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com