Lehçe'da oscillate

Telaffuz
v. drgać, oscylować, balansować, chodzić

Örnek cümleler

The next area is the unequal treatment of regions that oscillate between Objective 1 and Objective 2.
Kolejnym obszarem jest nierówne traktowanie regionów, które oscylują między Celem 1 a Celem 2.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
For historical, political and cultural reasons, this relationship has always oscillated between trust and suspicion, between attraction and repulsion.
Z przyczyn historycznych, politycznych i kulturowych, stosunki te zawsze oscylowały pomiędzy zaufaniem a podejrzliwością, pomiędzy przyciąganiem a odrzuceniem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

fluctuate: sway, vacillate, wave, swing, bend, incline, lean


© dictionarist.com