Lehçe'da ponder

Telaffuz
v. rozważać, myśleć, dumać, medytować, zastanawiać się, rozpamiętywać

Örnek cümleler

We all pondered over what had taken place.
Wszyscy zastanawialiśmy się, co się stało.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
While the European Commission investigates, ponders and makes preparations, our Japanese friends are hard at work.
Podczas gdy Komisja Europejska bada, zastanawia się i czyni przygotowania, nasi przyjaciele z Japonii ciężko pracują.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Indeed, recent events in Brazil, Haiti, Pakistan, Madeira and other places cause us to ponder the effectiveness of support for civil protection and humanitarian aid.
Ostatnie wydarzenia w Brazylii, na Haiti, w Pakistanie i na Maderze skłoniły nas w rzeczywistości do przemyśleń nad skutecznością wsparcia na rzecz ochrony ludności oraz pomocy humanitarnej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Now stop and ponder for a moment how extraordinary that was, given the precedent of relations between countries.
Zatrzymajmy się teraz na chwilę i zastanówmy się, jak bardzo było to niezwykłe, zważywszy dotychczasowe stosunki między tymi krajami.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
While we ponder solutions to this acute problem, we also need to examine its causes.
W rozważaniach nad sposobem rozwiązania tego naglącego problemu musimy też przeanalizować jego przyczyny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am not entirely convinced, for example, that a toy containing a microchip is any more dangerous than a bicycle, but I let him ponder on that.
Nie jestem całkowicie przekonany, że na przykład zabawka z mikroczipem jest bardziej niebezpieczna niż rower, lecz może on się nad tym zastanawiać.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There is one small detail which we should ponder: what are the public's views on this?
Jest jeden mały szczegół, który powinniśmy rozważyć: co sądzi o tym opinia publiczna?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My Group sees no need for a group of wise people to ponder Europe's future.
Moje ugrupowanie nie widzi potrzeby, by grupa mędrców rozważała przyszłość Europy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That is something else to ponder.
To też jest kwestia do rozważenia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many Members have pondered the question of the new Member States and how it can be that, despite growth in the number of Members, there has been no growth in lawsuits for infringement of treaties.
Wielu posłów rozważało kwestię nowych państw członkowskich i jak to możliwe, że pomimo wzrostu liczby państw członkowskich nie wzrasta liczba spraw sądowych o naruszenie przepisów traktatów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

think about: consider, contemplate, reflect on, deliberate, conceive, meditate, discussdictionary extension
© dictionarist.com