Lehçe'da potent

Telaffuz
a. potężny, mocny, silny, przekonywający, dynamiczny, skuteczny

Örnek cümleler

Imagination is a very potent tool.
Wyobraźnia jest bardzo potężnym narzędziem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His influence is still potent.
Jego wpływ nadal jest silny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Podatek od transakcji finansowych mógłby stanowić potężne nowe źródło finansowania rozwoju.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The growing disease in the European Union, namely disagreement, is being treated and the Reform Treaty is a potent remedy.
Szerząca się zaraza w Unii Europejskiej, a mianowicie niezgodność, jest likwidowana, a silnym lekarstwem jest traktat reformujący.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is, without doubt, a highly potent symbol of the long way we have come since the deadlocks of 2005.
Bez wątpienia jest to bardzo ważny symbol długiej drogi, jaką przebyliśmy z martwego punktu, w jakim utkwiliśmy w 2005 r.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Thirdly, our own self-interest in ending a potent symbol that acts as a pretext for terrorist recruitment and radicalisation and, lastly, the moral responsibility that Claudio Fava was talking about.
Po trzecie, mamy własny interes w tym, aby zlikwidować ten sugestywny symbol, który działa jako pretekst do rekrutacji oraz radykalizacji terrorystów. Wreszcie ostatni powód to moralna odpowiedzialność, o której mówił Claudio Fava.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

having or wielding force or authority: strong, powerful
having great influence: influential, powerful
having a strong physiological or chemical effect: strength, fertile, efficacious, effective, stiff, powerful, effectiveness, multipotent, effectual, potency, equipotent, strong
(of a male) capable of copulation: virile© dictionarist.com