Lehçe'da progeny

Telaffuz
n. potomstwo, skutek

Örnek cümleler

It was a ban on cloned animals and products derived from them, and the monitoring and labelling of first progeny, naturally within reasonable limits.
Był to zakaz klonowanych zwierząt i produktów od nich pochodzących, a także monitorowanie i etykietowanie pierwszego potomstwa, naturalnie w ramach rozsądnych limitów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Hedge funds and private equity are the progeny of this course towards liberalisation.
Fundusze hedgingowe i niepubliczny rynek kapitałowy są właśnie sukcesorami dążenia do liberalizacji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Concerning the general health conditions of clones, the EFSA opinion states that there is no indication of adverse effects for the sexually reproduced progeny of cattle or pig clones.
Jeżeli chodzi o ogólne warunki zdrowotności klonów, w swej opinii EFSA stwierdził, że brakuje dowodów na negatywne skutki u rozmnażanego drogą płciową potomstwa klonów bydła i świń.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, clones and their progeny have not yet been studied throughout the whole of their natural life span.
Klony oraz ich potomstwo nie zostały jednak jeszcze poddane badaniom obejmującym cały cykl ich biologicznego życia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the immediate descendants of a person: illegitimate, bastard, whoreson, heir, eldest, love child, relative, by-blow, relation, grandchild, child, baby, illegitimate child, successor, issue, offspring, firstborn, kid


dictionary extension
© dictionarist.com