Lehçe'da public

Telaffuz
n. publiczność, społeczeństwo, publika
a. publiczny, powszechny, obywatelski, społeczny, jawny, urzędowy

Örnek cümleler

And to our surprise, there is no public transport system with such a frequency and variety as in Spain.
I ku naszemu zdziwieniu, nie istnieje żaden system publicznego transportu o takiej częstotliwości i różnorodności co w Hiszpanii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This was the present that pleased the lady the most, the woman said. Later on, it was shown at the trial, and amazed the judges and public as a curious and valuable jewel.
To był prezent, który spodobał się damie najbardziej, powiedziała kobieta. Później był on pokazany podczas procesu i zdumiał sędziów i publiczność jako ciekawy i wartościowy klejnot.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We consider it the citizens' legitimate right to have public libraries.
Biblioteki publiczne uznajemy za podstawowe prawo obywatelskie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He was accused of squandering public funds.
On został oskarżony o roztrwonienie publicznych funduszy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't make a scene in such a public place.
Nie rób sceny w publicznym miejscu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
How many specimens can the public see at the Smithsonian Institution?
Ile okazów można oglądać w Smithsonian Institution?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Have you ever sung in public?
Śpiewałeś kiedyś publicznie?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is difficult to speak in public.
Trudno jest mówić publicznie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Richard Nixon dropped from public attention.
Nixon zniknął z widoku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Amnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
Amnesty International często organizuje publiczne protesty wspierające więźniów politycznych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

not private; open to or concerning the people as a whole: unexclusive, in the public eye, state-supported, national, exoteric, semipublic, unrestricted, overt, open
an advertising campaign intended to improve public relations: ad campaign, ad blitz, advertising campaign
showing unselfish interest in the public welfare: unselfish
a company that performs a public service; subject to government regulation: water company, telephone company, phone service, gas company, bus company, service, public utility company, bus service, phone company, light company, telco, electric company, waterworks, public utility, power service, telephone service, gas service, power company, utility
people in general considered as a whole: people, populace, admass, audience, world
affecting the people or community as a whole: common
a body of people sharing some common interest: bodydictionary extension
© dictionarist.com