Lehçe'da risk

Telaffuz
n. ryzyko, hazard, narażenie, ubezpieczenie
v. ryzykować, ponieść ryzyko, odważyć się

Örnek cümleler

Now this might seem to be a dangerous job but in reality the risk to my health was minor.
Teraz ta praca może się wydawać niebezpieczna, ale w rzeczywistości ryzyko zagrażające mojemu zdrowiu było niewielkie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I hate taking risks.
Nienawidzę podejmowania ryzyka.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I can't ask you to take that sort of risk.
Nie mogę prosić cię o podjęcie takiego ryzyka.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Warning! Risk of suffocation. To avoid danger don't keep it near babies.
Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko uduszenia. Aby uniknąć zagrożenia, nie zostawiaj tego w pobliżu niemowląt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I won't risk it.
Nie będę tego ryzykować.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I felt it was worth the risk.
Czułem, że to było warte ryzyka.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I know what you've risked.
Wiem, co ryzykowałeś.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm not going to take that risk.
Nie zamierzam tego ryzykować.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm unwilling to risk that.
Nie chcę tego ryzykować.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I told you it was a risk.
Mówiłem ci, że to ryzykowne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com