Lehçe'da scandal

Telaffuz
n. skandal, awantura, chryja, obraza sądu {sąd.}

Örnek cümleler

They have something to do with the scandal.
Mają coś do zrobienia w związku ze skandalem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The political scandal blew over in no time and everything was back to business as usual.
Szybko zapomniano o skandalu politycznym i wszyskto wróciło do codzienności.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The scandal is that the first victims are always the poorest.
To skandaliczne, że do pierwszych ofiar należą zawsze ludzie najubożsi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Past visa scandals, of course, show how relaxed an approach some states take to the issuing of visas.
Skandale wizowe oczywiście pokazały w przeszłości, jak mało restrykcyjne podejście mają niektóre państwa do wydawania wiz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would like to say that I think that the fund itself is something of a scandal.
Chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie fundusz jako taki jest czymś skandalicznym.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would also like to mention that we naturally also want to address the issue of the rotten meat scandals with this new regulation.
Chciałbym również wspomnieć, że poprzez to rozporządzenie chcemy oczywiście także rozwiązać problem skandali dotyczących zepsutego mięsa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You raised your voice against the scandal in Guantanamo at a time when it was not easy to do so.
Zabrał pan głos w sprawie skandalu w Guantanamo w chwili, kiedy niełatwo było to zrobić.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is a scandal, and this scandal must stop.
To skandaliczne i należy położyć temu kres.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Today we cannot just stand there and say that a reform process initiated eight years ago is to be stopped without offering any alternatives - that is the true scandal of this debate.
Nie możemy dziś tak po prostu stać i mówić, że proces reform zapoczątkowany osiem lat temu należy zakończyć bez zaproponowania rozwiązań alternatywnych - to prawdziwy skandal w czasie tej debaty.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The scandal has made the European authorities sit up and take notice.
Ten skandal sprawił, że władze europejskie zaczęły się zastanawiać.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com